صفحه استیل بر 180میلیمتر BRANCO

فقط آنلاین

جدید

صفحه استیل بر BRANCO

قطر سوراخ: 22,23 mm

ضخامت: 1.6 mm

180*1.6*22.23 mm

استاندارد EN12413

کد کالا: T41WA18016

 
جزئیات فنی
ابعاد180*1.6* mm 22.23
کد کالاT41WA18016
استانداردEN 12413

نوشتن دیدگاه

صفحه استیل بر 180میلیمتر BRANCO

صفحه استیل بر BRANCO

قطر سوراخ: 22,23 mm

ضخامت: 1.6 mm

180*1.6*22.23 mm

استاندارد EN12413

کد کالا: T41WA18016

نوشتن دیدگاه

مقایسه 0