جلاسنج

60,000 تومان
میل پوکس مشکی خمیر اپوکسی دوجزئی جلاسنج آرام خشک قدرتمند قدرت بالا آماده سازی و استفاده آسان مقاومت حرارتی بالا مناسب برای مجسمه سازی، ترمیم مجسمه و عتیقه، پرکردن منافذ و شکافها گیرایی اولیه 2 ساعت خشک شدن کامل 16 ساعت

تنظیمات

فهرست